Biografija

LAZIC Consulting je nova preduzetnička djelatnost. Darijo Lazić je osnivač i vlasnik preduzetničke djelatnosti LAZIC Consulting. Tokom svoje petnaestogodišnje karijere stekao je značajna znanja i iskustva radeći u organizacijama civilnog društva i međunarodnim projektima, te u privatnom sektoru i javnoj upravi. Predavač je i moderator na preko 100 različitih seminara, radionica i stručnih predavanja u zemlji i inostranstvu. Certifikovani je predavač Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine na teme pripreme i upravljanja projektima.treca strana opcija 3

Nakon završenih ekonomskih studija 2006. godine, krajem 2009. godine uspješno je završio međunarodne MBA studije Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, koje su organizovane u saradnji sa partnerskom institucijom United Business Institutes U.B.I Brisel. Više na www.ubi.edu Osnovna koncentracija na ovim studijima odnosila se na poslovnu inteligenciju i menadžment projekata. Pohađao je veliki broj stručnih seminara i usavršavanja na teme liderstva, projektnog upravljanja, te moderacije i vizualizacije edukativnih i razvojnih procesa.Do 2006. godine radio je u međunarodnoj organizaciji Transparency International BiH kao Program manager, a od 2006. do danas punopravan je član skuštine ogranka ove međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini.

Od 2006. godine do 2011. godine, značajna iskustva stekao je u privatnom sektoru, na polju razvoja informacionih tehnologija, te razvoju investicija u drvnoj industriji, obnovljivim izvorima energije i zdravstvenom turizmu. Poslednje tri godine, prije pokretanja vlastite preduzetničke djelatnosti, proveo je radeći u javnoj upravi, u Javnoj ustanovi “Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća – APIS”, radeći na razvoju projekata regionalnog i ruralnog razvoja, podršci malim preduzetnicima, te podršci razvoju projekata u sektoru obnovljivih izvora energije.

Od septembra 2013. godine osnivač je i vlasnik preduzetničke djelatnosti LAZIC Consulting.

Certifikati

Diploma

Certificate_Darijo_Lazic