Iskustva

2013

LAZIC Consulting

Rad na projektu razvoja dvije eko-regije u Bosni i Hercegovini. Razvoj obe regije baziran na savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji koristeći potencijale obnovljivih izvora energije. Partnerske institucije: Lokalne zajednice u sjeverozapadnom i jugozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Herecegovine, GIZ – program lokalnog ekonomskog razvoja, lokalni preduzetnici, domaći i strani investitori, organizacije civilnog društva.

www.lazic-consulting.com

Analiza i priprema vodiča za PCM – “Upravljanje projektnim ciklusom”, za potrebe Direkcije za EU integracije Bosne i Hercegovine. Program obuke državnih službenika na temu „Upravljanja projektnim ciklusom” za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. Partnerske institucije: Direkcija za evropske integracije, GIZ, „euphorum“ Berlin.

dei_logo

www.dei.gov.ba

Predavač/ekspert na 'Growing Together-Young Enterpreneurs' – EU external action projekt u Republici Hrvatskoj i regionu, Zagreb, Republika Hrvatska.

www.seecel.hr/growing-together-young-entrepreneurs-workshop

Growing togheter

2010 – 2013

APIS – Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Senior Program Menadžer

Razvoj i implementacija regionalne strategije ruralnog razvoja opština na sjeverozapadu Republike Srpske, kroz GIZ – Program lokalnog i regionalnog razvoja. Razvoj i istraživanja za potrebe malih i srednjih preduzeća u sektorima poljoprivrede i obnovljivih izvora energije, s posebnim fokusom na poslovnu inteligenciju i menadžment projekata. Priprema regionalnog projekta SEE Risk, u okviru SEE programa, kroz ERDF i IPA.

apissrbac.wordpress.com/tag/apis-srbac/

Milenijum Youth NGO

cetvrta strana opcija 2

2010

ZTC Banja Vrućica Teslić a.d Teslić

Marketing/Konsalting ekspert

Razvoj poslovnih procedura, implementacija i razvoj marketinške i prodajne funkcije, istraživanje razvojnih potencijala, s posebnim fokusom na termalni potencijal.

www.banja-vrucica.com

ZTC Banja Vrucica

2008-2009

Panefin SLO/ENSA BH

Direktor za razvoj

Razvoj poslovnih procedura, Finansijski menadžment, Razvoj proizvoda, ISO 9001, Vizuelni identitet.

http://www.ensabh.com

Panefin SLO ENSA BH

2007-2008

EXIT Centre/EXIT Consulting

Ekspert/Izvršni direktor

Razvoj administrativnih i finansijskih procedura za ICBL (Inovacioni centar Banja Luka). Implementacija strategije okruženja za Racweb i EllectraWeb projekte rađene u saradnji sa Intrasoft Brisel i Planet S.A. Atina, kroz EU okvirni program 6, za sektor informacionih tehnologija.

wbc-inco.net/object/organisation/8363

EXIT Centar EXIT Consulting

2006-2007

Zadruga "BRIJEST"

Implementacija strategije za iskorištavanje drvne biomase. Dizajn i implementacija inovativnih sposobnosti Zadruge. Razvoj i promocija izvoznog programa.

Zadruga BRIJEST

2003-2006

Transparency International

Upravljanje anti-korupcionim inicijativama, konsultacije za izgradnju institucija, implementacija različitih projekata finansiranih od strane Svjetske banke, Vlade SR Njemačke, Evropske komisije, Savjeta Evrope, Grada Banja Luka i drugih donatora s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, s posebnim fokusom na advocacy aktivnosti, aktivnosti pružanja pravne pomoći, obrazovanje protiv korupcije i istraživanje korupcije u obrazovanju i nauci.

www.transparency.org,

www.ti-bih.org

Transparency International

1999-2003

Milenijum Youth NGO

Koordinacija obrazovnih i omladinskih projekata u BiH i regionu, podržanih od strane Svjetske banke, Savjeta Evrope, Care International, IRC, Centara civilnih inicijativa, Fonda otvoreno društvo, Evropske omladinske fondacije iz Brisela. Projekti su bili fokusirani na obrazovanje mladih o ljudskim pravima, učešće mladih u razvoju zajednice i razvoj politika prema mladima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

www.milenijum-youth.co.nr